სიგრძის ხაზამდე ჭრა

p0

1. 2019 წელს, არგენტინა.
სიგრძის გაჭრა, 1500x6 მმ.